Заместник-кметът Диан Иванов провери готовността на проектите в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции

„Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“
Заместник-кметът Диан Иванов провери готовността на проектите в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции
Източник: Пресцентър на Община Варна

Заместник-кметът по правните въпроси Диан Иванов провери готовността на общинската администрация по проектните предложения по процедура Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 година. На работна среща той разпореди да се работи в максимално кратки срокове по проектите. Необходимо е да имате добре разработено задание за проектиране и техническа спецификация, обясни Иванов. На срещата присъстваха представители на пет общински дирекции и предприятието „Инвестиционна политика“.

Заместник-кметът Илия Коев обсъди перспективите за развитието на Варна с екипа на ВВМУ 

Припомняме, че Община Варна е водещ партньор в концепцията под надслов „Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“. Документът включва 12 проекта на стойност 43,8 млн. лв. Сред тях са реконструкцията на Летния театър и ремонтът на градинката на ул. „Цар Симеон“, където бе открита късноантичната стена на стария Одесос. Включен е още проект за ремонт на площада пред ЖП-гарата и девет улици в карето между улиците „Дунав“, „Дебър“, „Охрид“, „Преслав“ и „Девня“. По част от проектите партньори са общините Аксаково и Шабла, Медицински университет – Варна, ДКС и др.

Концепцията вече премина първия етап - оценка за административно съответствие и допустимост по процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ /КИТИ/ от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Предстои документът да бъде разгледан от Регионалния съвет за развитие, който ще приоритизира одобрените на първия етап концепции.