Политика за лични данни

Политика за лични данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "Мрежа за Актуални новини" ООД

02.01.2024

Общи условия за ползване на услугите на "Мрежа за Актуални новини" ООД

Последна промяна: 02.01.2024

1. Въведение

A) Общи правила

1.1 Използването от ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на "Мрежа за Актуални новини" ООД (наричани общо "Услуги" в този документ и изключващи всички услуги, които "Мрежа за Актуални новини" ООД ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между вас и "Мрежа за Актуални новини" ООД. "Мрежа за Актуални новини" ООД е търговско дружество, чийто основен адрес на управление е  гр.Шумен, ул. Оборище 15 Б, ЕИК 207636444.

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с "Мрежа за Актуални новини" ООД, Вашето споразумение с "Мрежа за Актуални новини" ООД винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани "Универсални условия".

1.3 Вашето споразумение с "Мрежа за Актуални новини" ООД може да включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за един или всички сайтове от групата на "Мрежа за Актуални новини" ООД, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани "Допълнителни условия". Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване.

1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между вас и "Мрежа за Актуални новини" ООД по отношение на използването на услугите от ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък "Условията".

1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

1.6. Използването на "Услугите" на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД. Неизменна част от настоящите общи условия е Политиката за поверителност и защита на личните данни.

1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на "Мрежа за Актуални новини" ООД, включително създаването или придобиването на нови за "Мрежа за Актуални новини" ООД сайтове и предоставените от тях за потребителите на "Мрежа за Актуални новини" ООД услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.

1.8. Услугите предоставяни чрез сайтовете от групата на "Мрежа за Актуални новини" ООД, които можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез компютър, таблет, телефон и телевизор. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на "Мрежа за Актуални новини" ООД, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.9. Услугите на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД включват, но не се ограничават само до:

достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД;възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях;участие във форумите и коментарите на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД;създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД изискващи регистрация;получаване на е-мейл - бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД;получаване на е-мейл и пуш нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители използващи сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД;1.10. На сайтовете от групата на "Мрежа за Актуални новини" ООД може да присъстват и услуги предлагани от партньори на "Мрежа за Актуални новини" ООД. "Партньор" е всяко лице, с което "Мрежа за Актуални новини" ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

(B) промени в условията за ползване

1.11. "Мрежа за Актуални новини" ООД може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД, вие се съгласявате с всички промени.

1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия, са неприемливи за вас, моля не използвайте сайтове на "Мрежа за Актуални новини" ООД.

(C) Промени в сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД

1.13. "Мрежа за Актуални новини" ООД може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

(D) Регистрация

1.14. Някои части от сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки е-мейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите е-мейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

1.15. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползване.

1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт, вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД. Достъпа до зоните на сайтовете изискващи регистрация се осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.

1.17. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на групата на "Мрежа за Актуални новини" ООД вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт. Във вашия профил, вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

1.18. "Мрежа за Актуални новини" ООД ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД при условие, че:

(i) Е-мейл адреса, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на групата на "Мрежа за Актуални новини" ООД.

(ii) Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД изискващи регистрация.

(iii) Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за конкретен сайт, злоупотребяващи с функционалностите на сайтовете от групата на "Мрежа за Актуални новини" ООД, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.

1.19. Когато се регистрирате в даден сайт на "Мрежа за Актуални новини" ООД вие давате своето съгласие "Мрежа за Актуални новини" ООД в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва ваши лични данни, доброволно предоставени от вас. С акта на регистрация вие давате своето съгласие "Мрежа за Актуални новини" ООД да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата под формата на електронни съобщения, СМС и други подобни на доброволно посочените от вас електронни адреси, телефони и други. При всяко подобно уведомяване "Мрежа за Актуални новини" ООД ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от "Мрежа за Актуални новини" ООД за регистрирани потребители могат също да съдържат определени комуникации от "Мрежа за Актуални новини" ООД, като съобщения свързани с услуги предоставяни от "Мрежа за Актуални новини" ООД, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на "Мрежа за Актуални новини" ООД. И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на "Мрежа за Актуални новини" ООД и вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

E) Оборудване

1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер) чрез което да имате достъп до услугите на "Мрежа за Актуални новини" ООД, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). "Мрежа за Актуални новини" ООД не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

F) Промени и блокиране на съдържанието и рекламите

Като потребител, Вие нямате право да използвате услугите и сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД чрез софтуери, приложения или чрез мрежови модификации, които водят до промени в сайта, включително, но не и ограничено до съдържанието, рекламите и дизайна. Това включва и съгласие от Ваша страна, че няма да използвате услугите и сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД с какъвто и да е софтуер блокиращ или ограничаващ излъчването на реклами.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД

2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или "спам".

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност онлайн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и други подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД.

2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. "Мрежа за Актуални новини" ООД насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД.

2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на "Мрежа за Актуални новини" ООД материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от "Мрежа за Актуални новини" ООД. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение.

"Мрежа за Актуални новини" ООД има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от "Мрежа за Актуални новини" ООД, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че "Мрежа за Актуални новини" ООД не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, "Мрежа за Актуални новини" ООД си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД по всяко време и по всякаква причина, и вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и "Мрежа за Актуални новини" ООД не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, "Мрежа за Актуални новини" ООД си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. "Мрежа за Актуални новини" ООД не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на "Мрежа за Актуални новини" ООД.

3. Авторски права.

Авторско съдържание в сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на "Мрежа за Актуални новини" ООД и/или намиращи се на сайтовете от групата на "Мрежа за Актуални новини" ООД, са собственост на "Мрежа за Актуални новини" ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за "Мрежа за Актуални новини" ООД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. "Мрежа за Актуални новини" ООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на "Мрежа за Актуални новини" ООД, е забранено.

3.5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и други подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на "Мрежа за Актуални новини" ООД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на "Мрежа за Актуални новини" ООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. "Мрежа за Актуални новини" ООД е разпространител (и не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на "Мрежа за Актуални новини" ООД, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на "Мрежа за Актуални новини" ООД. "Мрежа за Актуални новини" ООД, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с "Мрежа за Актуални новини" ООД. "Мрежа за Актуални новини" ООД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на "Мрежа за Актуални новини" ООД от трета страна. При никакви обстоятелства "Мрежа за Актуални новини" ООД не ще носи отговорност за вредите, причинени от вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД. "Мрежа за Актуални новини" ООД не носи отговорност за действия или бездействие от ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД.

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с "Мрежа за Актуални новини" ООД за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и вие сте свободни да препубликувате тези материали, където вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД, посетете страниците за реклама в нашите сайтове за повече информация.

7. Лични данни

7.1 "Мрежа за Актуални новини" ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

7.2. "Мрежа за Актуални новини" ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.3. "Мрежа за Актуални новини" ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "Мрежа за Актуални новини" ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. "Мрежа за Актуални новини" ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на "Мрежа за Актуални новини" ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. "Мрежа за Актуални новини" ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. "Мрежа за Актуални новини" ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. "Мрежа за Актуални новини" ООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на "Мрежа за Актуални новини" ООД. Но "Мрежа за Актуални новини" ООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. "Мрежа за Актуални новини" ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Обезщетения.

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите "Мрежа за Актуални новини" ООД, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от вас или Вашия профил на сайтовете от групата на "Мрежа за Актуални новини" ООД.

10. Прекратяване.

10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД незабавно и без предварително да ви уведомяваме за това.

10.2. Прекратяване на регистрацията.

Ако искаме да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на "Мрежа за Актуални новини" ООД, ще го направим, като ви изпратим уведомителен е-мейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен е-мейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от вас съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.