Тема:

Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)

1 - 2 резултата от 2 общо

Бул. „Цар Освободител“ е част от първостепенната улична мрежа на Варна и е една от основните транспортни артерии както за автомобилния, така и за тежкотоварния транзитен трафик.

26 апр. 2024 | 08:00

„Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“

25 апр. 2024 | 10:00