Областният управител професор Андрияна Андреева постави началото на нова традиция

Всеки месец на ротационен принцип да се провежда работна среща с кметовете на общини
Областният управител професор Андрияна Андреева постави началото на нова традиция
Източник: Областна администрация – Варна

В продължение на политиката за по-активна комуникация между общините и държавата от една страна и по-ефективно взаимодействие между общините в област Варна, днес областният управител професор Андрияна Андреева постави началото на нова традиция – всеки месец на ротационен принцип да се провежда работна среща с кметовете на общини. 

На срещата в Областна администрация – Варна се отзоваха кметовете на Аксаково, Варна, Бяла, Вълчи дол, Ветрино, Долни Чифлик, Провадия и Суворово, които подкрепиха идеята за регулярни работни срещи, посветени на конкретни теми, проблеми и за обмяна на добър опит.

От днес 17 януари се затваря за основен ремонт участък от южното платно на ул. „Девня“.

Това всъщност е и целта на всяка една от срещите, които ще се провеждат по график в 12-те общини. Кметовете от областта, които имат различен управленски опит ще могат да коментират актуални за техния регион теми и да обменят опит по решаването на проблеми или задачи, които стоят пред тях в краткосрочен или дългосрочен план.

 Всяка една от тези срещи ще се планира предварително с дневен ред по теми, предложени от кметовете. За тях ще се търси и участието на експерти или представители на държавни институции, организации или ведомства, които имат пряка връзка с разрешаването на конкретни общински проблеми.

Първата дискусия днес очерта няколко общи проблеми, свързани с потребността да се подобри комуникацията на общините с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и с РИОСВ. Инфраструктурните проекти, които общините реализират се бавят с по 4-5 месеца именно заради влошената комуникация с тези институции. Общините ще настояват техните проекти да се движат по-бързо, за не се губят средства и време за реализирането им.

Френският посланик в България гостува в областна администрация

Темата със сметосъбирането, с нерегламентираните сметища и организацията на сметоизвозването също е общ проблем за общините от областта. Кратката обмяна на добра практика в тази област, представена от кметовете на общините Долни Чифлик и Бяла, подсказа необходимостта от по-широка дискусия и обмяна на опит, която кметовете ще осъществят в предстоящите си работни срещи.

 Първият домакин на първата от серията работни срещи между кметовете в област – Варна ще бъде община Вълчи дол, която има и нов градоначалник. Калоян Цветков покани своите колеги да гостуват във Вълчи дол на 9 февруари, предложи и тема за общата дискусия, посветена на проблема с бездомните животни. Кметът на Варна Благомир Коцев пое ангажимента да покани за тази среща представители на Областната дирекция по безопасност на храните, които имат пряко отношение към здравеопазването и хуманното отношение към животните.

 Транспортната свързаност между населените места в големите общини се очертава като обща за общините и втора голяма тема на първата работна среща във Вълчи дол. За нея ще трябва да бъдат привлечени експерти от МРРБ и други ведомства, с пряко отношение към темата.