Пламен Китипов: Проектът за разширяване на булевард „Цар Освободител“ ще се съобрази с мотивираните становища на гражданите

Бул. „Цар Освободител“ е част от първостепенната улична мрежа на Варна и е една от основните транспортни артерии както за автомобилния, така и за тежкотоварния транзитен трафик.
Пламен Китипов: Проектът за разширяване на булевард „Цар Освободител“ ще се съобрази с мотивираните становища на гражданите
Източник: Пресцентър на Община Варна

Планът за разширяване на булевард „Цар Освободител“ е в своята предварителна фаза. Към проекта,  който има дълъг хоризонт, могат да бъдат отправяни мотивирани предложения на граждани и експертни становища, с които той да бъде съобразен. Това каза по време на общественото обсъждане на проекта за разширение на бул. „Цар Освободител“ заместник-кметът по строителството инж. Пламен Китипов. Дискусията беше организирана от ръководството на Община Варна и се проведе в зала „Пленарна“ при голям интерес от страна на експерти, жители на засегнатите от проекта квартали, собственици на имоти в близост или в обхвата на проекта.

Бул. „Цар Освободител“ е част от първостепенната улична мрежа на Варна и е една от основните транспортни артерии както за автомобилния, така и за тежкотоварния транзитен трафик. Поради интензивното движение само в две ленти в част от булеварда, пропускателната му способност е почти изчерпана. Дейностите по него са заложени като приоритет в Общия устройствен план (ОУП) на града след продължението на бул. „Васил Левски“.

Заместник-кметът Пламен Китипов и проектанти ще представят пред варненци проекта за булевард "Цар Освободител"

Начална точка на разработката е пътен възел „Летище“, който попада извън териториалния обхват на община Варна. Проектът предлага АМ „Хемус“ да продължи като директно направление по бул. „Цар Освободител“. Така той ще стане основно трасе за тежкотоварния транзитен трафик до възела с бул. „Христо Смирненски“. Крайна точка на проекта е пътния възел с бул. „Васил Левски“.

Идеята е да се реализира пълният му габарит с пътни възли на две нива с пресичащите се бул. „Константин и Фружин“, ул. „Атанас Москов“, бул. „Янош Хунияди“, бул. „Република“, бул. „3-ти март“/ул. „Вяра“, ул. „Поп Димитър“, бул. „Христо Смирненски“. При еднотипните пътни възли от вида „Диамант“ директното трасе на бул. „Цар Освободител“ се явява главно направление, а всички пресичащи го улици – второстепенни, със светлинно регулирани кръстовища на две нива. Така се обезпечава безконфликтно пресичане на главната мрежа и по-бързо и безопасно отвеждане на целия транзитен трафик по посока изток – запад, коментираха представителите на проектантския екип.

Мащабна кампания за почистване на Варна под мотото „Мисли глобално, действай локално!“ ще се проведе на 27 април

Съгласно класификацията на първостепенната улична мрежа в ОУП и Генералния план за организация на движението (ГПОД) на град Варна за проектния участък е заложена скорост от 50 км/ч. Отредената регулация за пълния габарит на булеварда е с ширина от 50 м до 100 м в различните подучастъци.

В обхвата на проекта има резервирано трасе за градска железница, което обаче не е предмет на самия проект. Трасето е изцяло северно от бул. „Цар Освободител“ с габарити от 15 м от началото на обекта до пътен възел с бул. „Христо Смирненски“ и 7 м в участъка от бул. „Христо Смирненски до бул. „Васил Левски“. Предвидено е леката железница да се движи успоредно на булеварда.

По време на обсъждането стана ясно, че в настоящия предварителен проект не е предвидено надлъжно изграждане на велоалеи. Проектантите обясниха, че все пак има техническа възможност такива да се добавят към по-нататъшните разработки.

Районните кметства започват да раздават консумативи за пролетното почистване на Варна на 27 април 

Основните резерви от страна на гражданите, изказани по време на общественото обсъждане, бяха свързани с това, че проектът дава приоритет на транзитния трафик, вместо да се съобрази с нуждите на жителите на крайните квартали. Други повдигнаха въпроса с целесъобразността на градската железница и алтернативните възможности за обществен транспорт. Изказани бяха и резерви по отношение на възможностите за включване в булеварда от по-малките улици в кварталите и от засягането на площи, които биха могли да се използват за изграждане на паркове.

Заместник-кметът Пламен Китипов призова всички мотивирани предложения да бъдат изпратени до общината в писмен вид, за да залегнат в по-нататъшните разработки по проекта. Той подчерта, че те ще бъдат съобразени от Експертния съвет по устройство на територията и могат да бъдат формулирани като задание за изготвяне на окончателния проект. След одобрението на окончателния вариант на проекта ще се пристъпи към процедиране на Подробен устройствен план и инвестиционното проектиране, което вероятно ще бъде на фази, обясни Пламен Китипов.