Министърът на образованието и науката, проф. д-р Галин Цоков, посети Технически университет – Варна

Обсъдени бяха и въпроси, свързани с разширяването и разкриването на нови професионални направления, които отговарят на спецификата на Североизточния район
Министърът на образованието и науката, проф. д-р Галин Цоков, посети Технически университет – Варна
Източник: ТУ-Варна

Министър Цоков посети Техническия университет – Варна на 22.04.2024 г., придружен от началника на РУО – Варна – д-р Ирена Радева, за да проведе разговор с ръководството на университета относно проблемите и предизвикателствата в образователния процес.

 Проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на Технически университет – Варна, представи присъстващите членове на академичното ръководство на университета, деканите на четирите факултета и директорите на двата колежа, директора на Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт и инж. Вяра Дукова, директор на ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов". Той запозна министъра с подготовката и обучението на висококвалифицирани специалисти – бъдещи инженери и специалисти и експерти в 31 бакалавърски, 42 магистърски и 31 докторски програми, както и продължаващото обучение и специализацията на педагогически кадри. Освен това, бяха разгледани и значимите продължаващо обучение и специализация на педагогически кадри, което университетът предоставя, утвърждавайки се като център на знание и експертиза в областта на технологиите и образованието.

Лаборатория "Екология и зелена енергия"

Министър Цоков сподели, че за него е любопитно да научи повече за това как се развива университета, как се осъществява връзката със средното образование и как се развива направлението, свързано с обучението на кадри, свързани със социалните дейности. Той изрази задоволство от съвместната работа между университета и Професионалната гимназия по компютърно моделиране, което дава възможност за обмен на иновации между университета и гимназията, посещения на университетските научни лаборатории, демонстрации и наблюдения на учениците и пожела постигнатото да се надгради с изграждането на STEM кабинети и лаборатории за иновации във всички училища в града.

Обсъдени бяха и въпроси, свързани с разширяването и разкриването на нови професионални направления, които отговарят на спецификата на Североизточния район, който се развива и активно търси кадри в областта на земеделието и растениевъдството.

Студенти на ВСУ "Черноризец Храбър" защитиха блестящо позицията на България в симулацията на ЕС #ConSIMium

Министър Цоков обеща на университетите по-ефективна обратна връзка относно рейтинговата система и резултатите от анкетите, провеждани сред студентите и бизнеса.

В края на ползотворната среща ректорът благодари на проф. Цоков за възможността за осъществяването на диалог и връчи специалния академичен плакет, посветен на 60-годишнината на университета с реплика на златните апликации от Варненския халколитен некропол.

На министъра на образованието и науката беше демонстрирана най-голямата цивилна морска научноизследователска инфраструктура в Република България – Морски квалификационен център на Технически университет – Варна. 

60 години са само началото, Вие уверено гледате в бъдещето! 

, написа министър Галин Цоков в Почетната книга на ТУ – Варна."