Тема:

Ирена Радева

1 - 1 резултата от 1 общо

Обсъдени бяха и въпроси, свързани с разширяването и разкриването на нови професионални направления, които отговарят на спецификата на Североизточния район

23 апр. 2024 | 09:55