Тема:

интегрирани системи за бизнеса

1 - 1 резултата от 1 общо

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 58,5 млн. лв., а кандидати по процедурата могат да бъдат представители на бизнеса, държавни органи, училища, ВУЗ-ове, лечебни заведения, културни институти, неправителствени организации и други

19 март 2024 | 15:00