Тема:

Автобусен транспорт

1 - 2 резултата от 2 общо

Това се налага поради невъзможност за обслужване на автобусна спирка „Пивовара“.

16 апр. 2024 | 08:05

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 58,5 млн. лв., а кандидати по процедурата могат да бъдат представители на бизнеса, държавни органи, училища, ВУЗ-ове, лечебни заведения, културни институти, неправителствени организации и други

19 март 2024 | 15:00