До края на март Община Варна извършва третиране срещу гризачи, ще се обработят близо 12 хиляди шахти

Третирането с биоцид обхваща периода 29-ти януари – 29-ти март. Всички препарати имат санитарно разрешително, съобщават от Общинското предприятия Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“
До края на март Община Варна извършва третиране срещу гризачи, ще се обработят близо 12 хиляди шахти
Източник: Пресцентър на Община Варна

Общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ - Варна представи графика за дератизация на всички канали, шахти и около 600 дка дерета в районите и кметствата на територията на община Варна. Третирането против гризачи започва в централния район на кв. „Владислав Варненчик“ и ще завърши в края на месец март с дератизицията на деретата в града.

Процедурата представлява залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Ще бъдат използвани препарати на антикоагулантна основа със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третирането ще се извърши при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.

 

Район "Владислав Варненчик"– 1857 шахти

29.01- 02.02.2024 г. – централен район и „Кайсиева градина" – 1857 шахти

Район „Аспарухово“ – 1020 шахти

05 - 08.02.2024 г. – централен район – 818 шахти

09.02.2024 г. – кв. „Галата“ – 202 шахти

Район „Одесос“ – 2295 шахти

12 - 16.02.2024 г. – 2295 шахти

Район „ Приморски“ – 2604 шахти

19-20.02.2024 г. – подрайон „Приморски“ – 504 шахти

21-26.02.2024 г. – подрайон „Простор“ – 1237 шахти

27-29.02.2024 г. – подрайон „Чайка“ – 863 шахти

Район „Младост“ – 3429 шахти

01 - 08.03.2024 г. – подрайони „Младост 1“ – 448 шахти;  „Младост 2“ – 889 шахти

11- 15.03.2024 г. – подрайони „Трошево“ – 990 шахти; „ Св. Иван Рилски“ – 385 шахти

ЗПЗ – 55 шахти

18 - 20.03.2024 г. – подрайон „Възраждане“ – 662 шахти

Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета

21 - 22.03.2024 г. – с. „Тополи“ – 58 шахти и 5 дка;  с. „Каменар“ – 57 шахти; с. „Звездица“ – 19 шахти.

Дерета – 611 дка

25 - 29.03.2024 г.

  • район „Младост“ – 283 дка;
  • район „Приморски“ – 214 дка;         
  • Район „Владислав Варненчик“ –   90 дка;
  • район „Аспарухово“ – 24 дка