Около 100 деца с диабет и редки заболявания са обхванати от общинската програма за индивидуална грижа във Варна

Програмата на Община Варна за обучение на медицински специалисти, педагози и родители е уникална за страната. Тя ще бъде представена и пред експерти от други общини
Около 100 деца с диабет и редки заболявания са обхванати от общинската програма за индивидуална грижа във Варна
Източник: Пресцентър на Община Варна

Средно 100 деца годишно с диабет и редки ендокринни заболявания са обхванати от програмата на Община Варна за индивидуална грижа в образователните институции. По програмата се обучават медицински специалисти, педагози и родители. Фокус на обучението е справянето с ежедневните грижи за деца с диабет, посещаващи училища, детски ясли и градини и центрове социални услуги.

Програмата е създадена през 2019 г. Тя е разработена съвместно с Варненското дружество по детска ендокринология и е единствена в страната. И тази година Община Варна осигурява средства за обучение, както и за изготвяне на индивидуални планове за грижа за децата с тези заболявания.

Община Варна приема проекти по „Интегрирано градско развитие“ до 9 май

За всяко дете, обхванато от програмата, е изготвен индивидуален план. Той съдържа ценни указания за поведението на медицинските лица, педагозите и родителите не само при ежедневната им грижа, но и за адекватно поведение в случай на повишение или понижение на кръвната захар и свързаните с това състояния. При всеки новооткрит случай на диабет на дете в детско заведение или училище се извършва индивидуално обучение на персонала, който полага грижи за детето.

Дългосрочната цел, която програмата вече е постигнала, е да подобри грижите за децата с диабет в детските, учебните и социалните заведения на територията на Община Варна. Така няма нужда родителите да напускат работа, за да измерват нивата на кръвната глюкоза и да поставят инсулин, докато децата им са на детска градина или на училище, съобщават специалистите, които работят по програмата. С времето обучените медицински кадри придобият допълнителни знания и увереност в ежедневната си работа с деца с диабет и редки ендокринни заболявания.

От началото на програмата са проведени 8 обучителни семинара, водени от проф. Виолета Йотова, началник на Първа детска клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ и други водещи специалисти в областта на детската ендокринология и редките болести. Тази година предстои още едно обучение, по време на което програмата на Община Варна ще бъде представена и пред експерти от други общини. Съвместно с Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ се подготвя филмът „Грижа за деца с диабет“, в който е отразен опитът, натрупан през петте години на програмата. Представени са специфични случаи и ситуации, както и тяхното преодоляване.