Анти ГМО призив и екологично чисти зеленчуци ще връчат еколози на областния управител на Варна

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие беше един от основните организатори на протестите на местно ниво срещу разрешаването на ГМО в България преди 13 години.
Анти ГМО призив и екологично чисти зеленчуци ще връчат еколози на областния управител на Варна

На 4 януари 2024 г. в 11,30 ч в заседателната зала на Областна администрация – Варна, Общественият център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) ще връчи на областния управител на Варна професор Андрияна Андреева отворено писмо до министър-председателя акад. Николай Денков и министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. Документът представлява призив за гласуване „против“ предложението на Европейската комисия за дерегулиране на ГМО растения, произведени с "нови геномни техники". Заседанието на Съвета на министрите по околна среда на държавите - членки на ЕС, на което ще участва и българският министър, ще се проведе на 11 януари 2024 г. в Брюксел.

Заедно с отвореното писмо, Илиян Илиев от ОЦОСУР ще връчи на областния управител щайга с екологично чисти зеленчуци с гарантиран произход, произведени от малки местни фермери. Символичният акт изразява желанието и надеждата на дребния земеделски производител да запази поминъка си, което ще бъде сериозно застрашено след влизането в сила на европейския регламент за дерегулация на ГМО.

Община Варна получи две награди в конкурса „Добри практики“ 2023

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие беше един от основните организатори на протестите на местно ниво срещу разрешаването на ГМО в България преди 13 години. В резултат у нас беше приет един от най-строгите в ЕС закони за генно-модифицираните организми. В момента българското правителство се въздържа да заема категорична позиция срещу въвеждането на новите геномни техники от Европейския парламент и да се противопостави на унищожаването на българското земеделие, поминъка на малките производители, биоразнообразието и правото на избор на чиста храна на българските потребители.