Община Варна получи две награди в конкурса „Добри практики“ 2023

Грамотите бяха връчени на официална церемония на заместник-кмета Павел Попов. Конкурсът е организиран от Института по публична администрация
Община Варна получи две награди в конкурса „Добри практики“ 2023

Община Варна получи две награди в конкурса „Добри практики“ 2023. Грамотите бяха връчени на заместник-кмета Павел Попов в рамките на официална церемония в София. Организатор на конкурса е Институтът по публична администрация.

Община Варна бе отличена с второ място в категория „Социална отговорност“, за дейността на дирекция „Образование и младежки дейности“. Призът се връчва за  разработена и внедрена практика „Прием на деца, отложени от задължително обучение в първи клас в подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка в общинските училища“. Основната цел на практиката е защита правото на равен достъп до образование на децата със специални образователни потребности в задължителната предучилищна възраст.

Грамота в същата категория „Социална отговорност“ получи и дирекция „Превенции“. Отличието й бе дадено за Програмата за превенция на употребата на наркотични вещества сред учениците V-VII клас.

Две грамоти бяха присъдени и на Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения. Те са за добри практики в двете социални услуги, изпълнявани от Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Ривиера“ и от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с увреждания „Чайка“.