Летни училища по програмиране финансираме с пари от „Цифрова Европа“

Ще бъде създадена връзка между индустрията, университетите и училищата, за да се осигурят цифровите умения, които бизнесът очаква от кандидатите за работа.
Летни училища по програмиране финансираме с пари от „Цифрова Европа“

Два проекта за подобряване на цифровите уменията на младите хора и подготовката им за кариера в областта на технологиите, ще бъдат финансирани по програма „Цифрова Европа“, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията. Оценките на Европейската комисия са изпратени във ведомството като национален координатор на програмата. Предстои подписване на споразуменията за предоставяне на безвъзмездна помощ.

Орхидеи превземат варненската библиотека

Новите проекти са общо 3, като в тях участват 8 български организации. Очакваното безвъзмездно европейско финансиране е над 1 млн. евро. Конкурсите бяха отворени от 11 май до 26 септември 2023 г.

В рамките на проектите ще бъдат разработени интерактивни методи за преподаване и учене, като летни училища във виртуални лаборатории и курсове за програмиране. Ще бъде създадена връзка между индустрията, университетите и училищата, за да се осигурят цифровите умения, които бизнесът очаква от кандидатите за работа.

Сред проектите, които ще получат подкрепа, е и внедряването и демонстрирането на Общата европейска референтна рамка за енергоспестяващи приложения. Ще се предоставя на крайните потребители полезна и удобна за ползване информация за икономии на енергия и същевременно ще се укрепва стабилността и устойчивостта на електроенергийните мрежи.