Община Варна: Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация до 31 януари

В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
Община Варна: Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация до 31 януари
Източник: Пресцентър на Община Варна

Дирекция „Местни данъци“ към Община Варна информира, че след последните законови изменения, физически лица, включително еднолични търговци, които извършват патентни дейности, посочени в Приложение №4 от Закона за местните данъци и такси, вече се облагат с патентен данък, ако оборотът им за предходната година не превишава 100 000 лв., а не както досега – 50 000 лв.

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

Лицата, които до 31 януари на текущата година подадат данъчната декларация и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 %.

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, като сроковете са, както следва:

 • до 31.01.2024 г. - първа вноска;
 • до 30.04.2024 г. - за втора вноска;
 • до 31.07.2024 г. - трета вноска;
 • до 31.10.2024 г. - четвърта вноска.
Благомир Коцев: Ще заложим много средства в бюджета на Варна за осветление през тази година

Декларации могат да се подават:

 • В дирекция „Местни данъци“, находяща се на бул. „Сливница“ № 191 (сградата на Изчислителния център), с работно време с граждани: 09:00 – 17:30 ч.;
 • Информационен център в Община Варна, находящ се на бул. „Осми Приморски полк“ № 43, работно време с граждани: 09:00 - 17:00 ч., с почивки от 10:30 - 10:45 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:00 - 15:15 ч.;
 • С лицензиран пощенски оператор;
 • Електронно, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.
Трима нови заместник-кметове влизат в екипа на Благомир Коцев

Възможностите за плащане на патентен данък към Община Варна:

На касите на дирекция „Местни данъци ” разположени на следните адреси:

 •  бул. „Сливница” № 191 (сградата на Изчислителния център ), работно време с граждани: 09:00 ч. – 17:30 ч.;
 •  бул. „Ген. Колев” № 92 (сградата на район „Приморски“), работно време с граждани: 09:00 - 17:30 ч.;
 •  бул. „Осми Приморски полк“ № 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09:00-17:00 ч. с почивки от 10:30 - 10:45 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:00 - 15:15 ч.;
 •  ул. „Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09:00 - 17:00 ч., с почивки от 10:30 - 10:45 ч.; 12:30 -13:00 ч.; 15:00 - 15:15 ч.;
 • кв. „Виница“ (сградата на район „Приморски“, работно време с граждани: 9:00 - 17:00 ч., с почивки от 10:30 - 10:45 ч.; 12:30 - 13:00 ч.; 15:15 - 15:30 ч.     
 • В брой или с ПОС на касите на Дирекция "Местни данъци";
 • С виртуален ПОС терминал, чрез ПИН код през екрана за проверка на задълженията;
 • Централна Кооперативна Банка АД;
 • Банка ДСК, „Юробанк България“ АД,  Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;
 • Български Пощи ЕАД;
 • Чрез системата за онлайн плащания на ТФС –(www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ;
 • Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП ( https://inetdec.nra.bg/);
 • По Интернет, чрез www.ePay.bg;
 • През дигиталния портфейл iCard (icard.com);
 • Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна:
 • “ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА  - IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00, 44 14 00  Патентен данък и лихви върху него;