България в топ 20 на страните по света с най-добро презалесяване на гори

Данните поставят България в топ компанията (18 позиция, 4,948 кв. км.) на страните с най-висок ръст на горите за през 2021 година спрямо 20 години по-рано.
България в топ 20 на страните по света с най-добро презалесяване на гори
Източник: НСИ

Повторното залесяване е сложен процес: скъпо е, трудно е за планиране и още по-трудно за изпълнение. И това, като се изключат всички свързани екологични пречки: време, вредители и природни бедствия.

Въпреки това, някои страни дават приоритет на повторното засаждане на изгубените си гори, особено през последните две десетилетия, когато климатичното движение набира сила.

На база данни от Световната банка, изданието Visual Capitalist показва растежа на горите по света, класирайки страните според увеличенията на тяхната горска площ между 2001–2021 г., измерено в квадратни километри (km²). Страните са ранкирани по растеж на горите в квадратни километри, а не по процентна промяна.

Данните поставят България в топ компанията (18 позиция, 4,948 кв. км.) на страните с най-висок ръст на горите за през 2021 година спрямо 20 години по-рано. Ние сме сред едва осемте държави от Европа, които попадат в топ 20 по залесяване.

Китай оглавява списъка, разширявайки своята горска площ с близо 425 000 km2 (приблизително колкото територията на Швеция) между 2001-21 г. Това е повече от следващите 19 страни взети заедно. Относително казано, горите в Китай са се увеличили с почти една четвърт.

Има някои други страни, които са постигнали подобни относителни нива на повторно залесяване. В рамките на Азия горите във Виетнам като процент от общата земна площ са се удвоили от 1990 г. насам. От 2001 г. горите във Виетнам са се разраснали на близо 28 000 km², което е увеличение от 23%.

Узбекистан по подобен начин разшири залесената си площ с 24%, което възлиза на около 7000 km².

Междувременно Чили и Уругвай са единствените две южноамерикански страни, които са успели да разширят своята горска покривка през последните две десетилетия – последната с удивителните 46%. За разлика от това, останалата част от Южна Америка преживява значително обезлесяване.

Интересно е да се отбележи, че повторното залесяване също носи своите рискове. Въвеждането на неместни или монокултурни дървесни видове може да намали биоразнообразието и да доведе до ерозия на почвата.

И въпреки глобалните усилия за повторно залесяване, светът все още е загубил близо един милион квадратни километра гори от 2001 г. насам.

В противоположната негативна класация води Бразилия с 517,464 кв. км. загуба на гори между 2001 и 2021 година. Следват Конго (-181,721), Ангола (-111,012) и Судан (-106,213). В топ 20 на тези държави няма страна от Европа.