Тема:

капиталова структура

1 - 1 резултата от 1 общо

Във фокуса са образователната среда, естетизация на междублокови пространства, ремонти на подлезите, подобряване на уличното осветление и строеж на детски ясли, градини и училища, развитие на нова индустриална зона

27 ян. 2024 | 10:00