Първата фотоволтаична магистрала в историята – караш с 250 километра в час и зареждаш автомобила!

Първата фотоволтаична магистрала в историята – караш с 250 километра в час и зареждаш автомобила!
safenews.bg

ървата фотоволтаична магистрала в историята – караш с 250 километра в час и зареждашавтомобила! От дълго време фотоволтаичната енергия е призната за един от най-широко използваните източници на енергия, а когато става въпрос за тази енергийна алтернатива в автомобилния свят, тя обикновено се използва за генериране на електроенергия в тунели и за управление на крайпътни зони за почивка. Един проект обаче се очертава като първата фотоволтаична магистрала, която обещава да изведе тази технология далеч отвъд конвенционалните ѝ приложения.

Проект, който ще определи начина, по който ще пътуваме в бъдеще: това е първата фотоволтаична магистрала.
В челните редици на това проучване е проект, спонсориран от Австрийския технологичен институт (AIT), който издига фотоволтаиците на нови висоти, като ги прилага по безпрецедентен начин върху пътища. Тази австрийска инициатива не само представлява значителен пробив в приложението на слънчевата енергия, но и обещава да увеличи ползите от нея по революционен начин.

Екипът на AIT ръководи този проект с цел да превърне конвенционалната пътна инфраструктура в интелигентна и устойчива мрежа, в която всеки участък от пътя служи не само за транспорт, но и като активен източник за производство на чиста и възобновяема енергия в полза на водачите на електрически автомобили, пътуващи по инфраструктурата.

  
Снимка: Tweeter