Глобален индекс нарежда България 40-та в света (последна в ЕС) по дигитално благосъстояние

Изданието селектира класация от 121 държави (които представляват 92% от населението на света) по пет ключови показателя
Глобален индекс нарежда България 40-та в света (последна в ЕС) по дигитално благосъстояние

Чрез индекса за дигитално качество на живот на SurfShark за 2023 г. изданието Visual Capitalist класира кои държави имат най-добро цифрово благосъстояние през отиващата си вече година.

Средният човек прекарва близо седем часа всеки ден, гледайки екрана, независимо дали за работа, забавление или комуникация, подчертавайки колко дигитален е станал човешкият живот. И точно както физическото благополучие се различава в отделните райини на света, така се различава и дигиталното благополучие.

Според индекса на SurfShark, цитиран от Visual Capitalist, някои държави се справят по-добре от други в предоставянето на достъпен и достъпен интернет и цифрови услуги, което води до по-добро цифрово благополучие.

Изданието селектира класация от 121 държави (които представляват 92% от населението на света) по пет ключови показателя:

  • Достъпност на интернет: Колко време трябва да работят хората, за да си позволят стабилна интернет връзка? По-достъпният интернет има положителен ефект върху цифровото благосъстояние.
  • Качество на интернет: Колко бърза и стабилна е връзката с интернет? Бързият и стабилен интернет спомага за комуникацията, ефективността на работата и потреблението на висококачествено съдържание.
  • Електронна инфраструктура: колко развита и приобщаваща е съществуващата електронна инфраструктура, позволяваща използване на интернет за различни дейности.
  • Електронна сигурност: Възможност за противодействие на киберпрестъпленията и защита на поверителността онлайн.
  • Електронно правителство: Дигитализация на държавните услуги, минимизиране на бюрокрацията и корупцията и повишаване на прозрачността.

Те определят точки за всеки показател, които се претеглят еднакво, и създават по един ранг за всяка страна.

Мотото на доклада за 2023 г. е „Европа води по индекса за цифрово качество на живот“. Това е така, защото първите девет места в класацията за цифрово благополучие са за европейските страни.

Те са водени от Франция, която е на първо място по достъпност на интернет, пето по качество и има топ 20 в класацията по електронна инфраструктура, сигурност и управление. Сингапур, на 10-то място, е най-високо класираната неевропейска страна по индекса на цифровото благосъстояние, следван от Япония на 16-о място.

Страната с най-висок резултат за миналата година, Израел пада до 17-то място в това издание, а САЩ и Южна Корея допълват топ 20.

България е на 40-та позиция, последна сред страните от ЕС, с не особено добри показатели. Най-високият ни ранг (22) е за електронна сигурност, а по качество на интернет сме едва на 89 позиция. Електронното ни управление също не е на ниво, според индекса – 55.