Първо заседание на новия Съвет по въпросите на социалните услуги

Заместник-кметът Снежана Апостолова откри първото заседание на новия Съвет по въпросите на социалните услуги
Първо заседание на новия Съвет по въпросите на социалните услуги
Източник: Пресцентър на Община Варна

Заместник-кметът по здравеопазването и социалните дейности Снежана Апостолова откри първото заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Варна (СВСУ). Той беше сформиран с решение на Общинския съвет през месец февруари като консултативен орган към кмета на Община Варна. В състава му влизат представители на общинската дирекция „Социални дейности“, постоянната комисия „Социални дейности и жилищна политика” към Общинския съвет, Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, Регионалния инспекторат по образованието, ОД на МВР и на неправителствения сектор - доставчици на различни социални услуги в общината.

По време на първото заседание на съвета бе приет правилник за дейността му. Според документа, той ще съдейства за провеждането на политиката на Община Варна в областта на социалните дейности, услуги и помощи на територията на общината. Целта на неговото създаване е да подпомага общината в извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, както и на тяхното състояние и ефективност. Съветът разработва предложения за подобряването на качеството и ефективността на социалните услуги.

По време на заседанието бяха дискутирани теми, свързани с недостатъчния общинския сграден фонд, който се предоставя за ползването на услугите. Обсъдени бяха и предстоящите конкурси за предоставяне на социални услуги, при които задължително условие е да има осигурена материална база. Представителите на различни неправителствени организации споделиха, че в сферата няма система за стимулиране на кадрите и те често напускат заради ниските нива на заплащане.

Промени в маршрута на линии 1, 7 и 118 във Варна от днес

На заседанието стана ясно, че предстои приемането на Националната карта на социалните услуги. Очаква се тя да влезе в сила в началото на следващата година и да въведе единни стандарти за финансиране в сектора. Членовете на съвета се договориха до края на месеца да изпратят до общината своите предложения по текущите и по стратегическите въпроси, които ще обсъждат и решават до края на мандата си.

Според приетия днес правилник Съветът по въпросите на социалните услуги ще се събира най-малко веднъж на всеки три месеца.