През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 168 жилищни сгради

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 168 жилищни сгради с 1 534 жилища в тях и на 77 други сгради
През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 168 жилищни сгради
Източник: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 168 жилищни сгради с 1 534 жилища в тях и 153 959 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 77 други сгради с 29 528 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 0.6%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 64.4%, както и общата им застроена площ - със 75.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад както на броя им - с 3.8%, така и при разгънатата им застроена площ - с 31.9%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 15.1%, жилищата в тях - с 61.8%, а разгънатата им застроена площ - с 54.9%. Издадени са разрешителни за строеж на 14.9% повече други сгради с 23.5% по-малка РЗП.
По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на пето място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 435 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите Пловдив - с 393 броя, Бургас - с 217 броя и София - със 186 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 7 559 и Пловдив - 2 702.
През четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Варна е започнал строежът на 141 жилищни сгради с 957 жилища в тях и с 85 946 кв. м разгъната застроена площ и на 28 други сгради с 44 401 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 19.4%, но жилищата в тях са повече със 7.5%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 2.3%.
Започнатите други видове сгради регистрират ръст с 3.7%, а тяхната обща застроена площ - над два пъти.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 3.4%, жилищата в тях - с 40.9%, както и общата им застроена площ - с 49.2%. Започнал е строежът на 33.3% повече други видове сгради, но с 8.4% по-малка РЗП.
По започнато строителство на нови сгради област Варна е на четвърто място в страната.
Преди нея са областите: Пловдив - 264 жилищни и 91 други сгради, София (столица) - 226 жилищни и 26 други сгради и Бургас - 217 жилищни и 27 други сгради.