Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2023 година.

Приходите от нощувки в област Варна достигат 4.0 млн. лв., или със 17.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.
Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2023 година.
Източник: НСИ

През ноември 2023 г. в област Варна са функционирали 138 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5.3 хил. стаи и 11.7 хил. легла в тях. В сравнение с ноември 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 4.5%, а броят на леглата в тях - с 6.7%.

Общият брой на нощувките в областта е 54.0 хил., или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 30.2 хил. нощувки, а чуждите - 23.8 хиляди.

През ноември 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 72.1% от общия брой нощувки на чужди и 53.5% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.7% от нощувките на чужди и 26.9% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 9.2 и 19.6%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 10.1% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 25.2 хиляди. От всички пренощували лица 34.2% са чужди граждани, като 75.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки.
Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 51.0% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 1.9.

Общата заетост на леглата в областта е 15.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 20.0%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.5 процентни пункта, като намалението е най-голямо при местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 1.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна достигат 4.0 млн. лв., или със 17.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.