В Европа и у нас може да настъпи сериозен обрат с пенсиите

Възрастта за пенсиониране в държавите членки ще се повиши до средата на 2060 г. средно с две години.
В Европа и у нас може да настъпи сериозен обрат с пенсиите
Източник: Спестовник.ком

Клубът на богатите – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), към която искаме да се присъединим, изчислява, че възрастта за пенсиониране в държавите членки ще се повиши до средата на 2060 г. средно с две години.

В Холандия, ако хората живеят три години повече, те трябва да работят две години повече и да получават още една година пенсия

С ПИК издаден от НАП са достъпни над 60 е-услуги

Това се посочва в анализ на Дрезденския клон на институт, който показва ползата от обвързването на възрастта за пенсиониране с нарастващата продължителност на живота.

Някои от нашите съседни държави вече са решили да направят това, като Холандия, Швеция и Финландия“, казва експертът по пенсионните въпроси Йоахим Рагниц. Това би означавало, че съотношението на пенсионерите към работещото население ще остане стабилно на около 40 процента след 2040 г., вместо да се повиши до почти 50 процента, както се прогнозира в момента.

Също така би било добре да се обмисли вече да не се обвързват увеличенията на пенсиите с увеличенията на заплатите, както беше досега, а с инфлацията, която обикновено е по-ниска. Това би забавило нарастването на разходите за пенсии.