Ще бутат ли имота на Марешки във варненската Морска градина? Съдът реши законен ли е или не

Ще бутат ли имота на Марешки във варненската Морска градина? Съдът реши законен ли е или не
safenews.bg

Ще бутат ли имота на Марешки във варненската Морска градина? Съдът реши законен ли е или не. Варненският административен съд е отменил заповедта за премахване на една от сградите в имот на Веселин Марешки в местността „Салтанат“ (северната част на Морската градина). Тя беше издадена от предходната кметска администрация през юли м.г. Според нейния текст дружеството „Марешки недвижими имоти“ трябваше да премахне постройката като незаконна. В жалбата срещу заповедта обаче е посочено, че заповедта нарушава административните процедури. Според публикуваното съдебно решение Община Варна е осъдена да заплати и разходите по делото.

Заповедта за премахване на постройката в имота на Марешки беше издадена на 21 юни м.г. от Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“.
Според нейния текст дружеството „Марешки недвижими имоти“ трябваше да премахне постройката като незаконна. В жалбата срещу заповедта обаче е посочено, че заповедта нарушава административните процедури. В жалбата на „Марешки недвижими имоти“ се твърди, че постройката е описана в акт за завземане на недвижим имот от 1950 г. и представлява търпим строеж. В същото време в заповедта за премахването й е записано, че сградата е построена през 2020 г.

Жалбоподателите твърдят също, че административната процедура е била възобновена без надлежно уведомление на засегнатата страна и без издаване на нарочен акт.
Според представителите на Община Варна заповедта за премахване на постройката е законосъобразна, а строежът в имота на Веселин Марешки е незаконен и е извършен без одобрени проекти и разрешение за строеж. Според тях постройката не отговаря на изискванията за търпим строеж и по тази причина трябва да бъде премахната.


В хода на съдебното дело обаче Варненският административен съд е установил, че заповедта на Община Варна е издадена при съществени нарушения на административните правила.
Административният орган не е изпълнил задължението си да установи всички факти и обстоятелства по случая, както и да посочи точния строеж, подлежащ на премахване. Липсата на точно и ясно описание на незаконния строеж според съда води до невъзможност за определяне предмета на незаконно строителство.

С тези мотиви съдът отмени заповедта за премахване на постройката и осъди Община Варна да заплати на дружеството „Марешки недвижими имоти“ разходите по делото в размер на 3080 лв.
Това решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.


Снимка: Intrigi.bg