По-високи данъци и осигуровки за свободните професии

Без официално да афишира вдигане на данъци и осигуровки, министърът на финансите Асен Василев го прави завоалирано.
По-високи данъци и осигуровки за свободните професии

С промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица и Кодекса за социално осигуряване финансовото министерство се опитва да приравни гражданските договори към трудовите. Без официално да афишира вдигане на данъци и осигуровки, министърът на финансите Асен Василев го прави завоалирано. Предложенията могат да влязат в сила още от догодина, а в момента са пуснати за обществено обсъждане.

Така обаче отпада правото да се приспадат нормативно признатите разходи за дейността, които са в размер между 25 и 60 процента. 25% са за свободните професии, 40% е за адвокати и занаятчии (ако не са на патент), а най-високата ставка е за земеделските стопани. Така човек със свободна професия, когато попълва годишната си данъчна декларация, предварително вади 25% от данъчната основа. Така тя остава по-малка. Ако промените влязат в сила обаче, данъчната основа ще е по-голяма и на тази база ще се начислява 10% данък върху доходите.

Втората голяма промяна, която ще бръкне в джоба на хората с извънтрудови договори, е, че те ще трябва да внасят по-големи осигуровки, включващи всички осигурителни рискове, а не както досега само инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Допълнително ще трябва да се добавят вноската за общо заболяване и майчинство, за трудова злополука и за безработица, което означава съществено повишаване на данъчно-осигурителната тежест при извънтрудовите правоотношения. По най-груби сметки излиза, че занапред ще плащаме между 4.9 и 5,6 проценти повече за осигуровки.

Министерството на финансите аргументира промените с изсветляване на доходи и за да се спре порочната практика да се прикриват трудови правоотношения като граждански договори. Тези промени представляват първата сериозна промяна в осигурителната уредба у нас от доста време насам, а като изключим различните антикризисни данъчни облекчения - и в данъчната уредба.

В опит да напълни хазната финансовото министерство предложи да се вдигне и максималният осигурителен доход, който в момента е 3400 лева.