Община Варна ще направи пълна проверка на жилищния си фонд

По време на приемния си ден кметът Благомир Коцев се запозна с поредните случаи на неликвидирана съсобственост във вилните зони на Варна
Община Варна ще направи пълна проверка на жилищния си фонд
Източник: Пресцентър на Община Варна

Община Варна ще направи проверка и цялостен анализ на жилищния фонд, с който разполага. Обект на проверката ще бъдат ведомствените жилища, както и фонд „Резервен“, който е за крайно нуждаещи се граждани. Ще се обследва състоянието на всички имоти и ще се прегледа отново списъкът на чакащите. Това стана ясно по време на днешния приемен ден на кмета на Варна Благомир Коцев. Той беше запознат и с няколко случая на граждани, които желаят да ползват общински жилища.

Младо семейство с две малки деца изложи пред кмета Коцев поредния случай на съсобственост с общината в имот в местност „Ален мак“. Те бяха уверени, че администрацията очаква нова пазарна оценка от независим оценител, по която те трябва да закупят няколко квадратни метра, за да изпълнят инвестиционните си намерения.

По информация на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ забавените с години преписки за прекратяване на съсобственост вече се решават. Общината е назначила актуални пазарни оценки, които ще бъдат предоставени за разглеждане на постоянната комисия „Собственост и стопанство“, а в последствие и от Общинския съвет.

Голяма група граждани, собственици на имоти с обща площ над 120 дка между изхода на Варна и пътния възел за летището, са инициирали Подробен устройствен план преди повече от 10 години, преминали са през всички административни процедури и от 2 години чакат планът да бъде гласуван от Общинския съвет. По информация на дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ има актуализиран доклад по случая и върви процедура по събиране на съгласувателни подписи.   

Жители на кв. „Чайка“ поискаха отсечката между бл. 191 и бл. 192 в квартала да бъде изградена като улица, какъвто план е имало още през 1997 г. По думите им мястото е неугледно, прашно и кално, а оттам ежедневно минават ученици от ОУ „Захари Стоянов“. Кметът Коцев обясни, че за да се изгради този участък, трябва да бъде включен в капиталовата програма на общината, като преди това бъде напълно приложена уличната регулация. Ще бъде проведен разговор с кмета на район „Приморски“, за да се включи въпросният път в списъка на обектите за текущ ремонт, докато се намери трайно решение.

През изминалите години Община Варна се е оказала длъжник на лица, с които е съсобственик в сграда в центъра на града. Със съгласието на общината частните собственици са започнали основен ремонт, който не могат да довършат, ако не им бъдат възстановени сумите за направените досега разходи. По този казус кметът Коцев поиска дирекция „Финанси и бюджет“ да се запознаят с проекта за ремонт и с подробна справка за направените и предстоящите разходи.