Цената на използваните пластмасови чашки и кутии за храна ще се увеличава

Търговските обекти трябва да предлагат алтернативи на пластмасовите чаши и кутии за храна
Цената на използваните пластмасови чашки и кутии за храна ще се увеличава

От началото на годината търговците, които използват пластмасови продукти за еднократна употреба за пълнене с храни, включително напитки и готови ястия, имат задължението да ги предлагат на потребителите срещу 10 стотинки за чаша и 25 стотинки за кутия, тоест с 5 стотинки повече в сравнение с миналата година, уточняват от еко министерството.

Припомня се, че това изискване е влязло в сила от началото 2023 г. според Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Тя предвижда цената на използваните пластмасови чашки и кутии за храна поетапно да се увеличава през следващите години до 2027 г. Пластмасовите консумативи ще са на пазара до изчерпването им. Краен срок за тотална забрана не е предвиден, тъй като за някои продукти тя ще е неприложима. Целта на законодателството е да бъде намалено потреблението във възможно най-голяма степен.

Подчертава се, че задължение на бизнес операторите (търговски обекти, питейни заведения, заведения за бързо хранене) е да осигурят алтернативни възможности като съдове и чаши за многократна употреба и продукти, изработени от други материали – хартиени, алуминиеви, бамбукови, стъклени съдове. Следва да се има предвид, че към настоящия момент законодателството в областта на храните не позволява носенето на собствени съдове на мястото на продажбата.

Благомир Коцев: Планираме изграждането на нов приют за безстопанствени кучета

В търговските обекти задължително трябва да бъдат поставени на видно място информационни табели за необходимостта от намаляване употребата на пластмасови продукти, за вредното им въздействие върху околната среда, както и за алтернативните възможности, които се предлагат в търговския обект. Гражданите могат да изискват такава информация на мястото на продажбата, за да бъдат насочени към алтернативни и достъпни продукти за многократна употреба.

За потребителите е важно да знаят още, че сумата за използваните пластмасови продукти за еднократна употреба се посочва в касовия бон отделно от цената на съответната храна и напитка, и те могат да изискват от търговците да спазват това свое задължение.

Броят на бизнес операторите, от които се очаква да предприемат действия за ограничаване потреблението на пластмасови продукти за еднократна употреба, не може да бъде определен еднозначно, тъй като не всички ресторанти или питейни заведения използват еднократни продукти. Според Националния туристически регистър общият брой на заведенията за бързо обслужване, в които със сигурност се използват продуктите в обхвата на наредбата, е над 4700.

Таксуване на редовни цени е сред потребителските неволи по празниците